...

Tüm Ortopedik Rahatsızlıklarınız İçin MSM Kliniğe Bekleriz. Hayat Harakettir

Ara
Close this search box.

Kalça Artroskopisi

Kalça ağrısı, yakınlığı nedeniyle sıklıkla bel bölgesinden veya iç organlardan kaynaklanan rahatsızlıkla karıştırılabilir. Kalça ağrısının nedenleri kemiklerden ve eklemlerden kaynaklanabilir veya kaslar ve bağlar dahil çevredeki yumuşak dokuyla bağlantılı olabilir. Kalçanın kapalı cerrahisi olarak da bilinen kalça artroskopisi, kalça eklemi bozukluklarının, ekleme ulaşmak için kameralar ve aletler kullanılarak teşhis ve tedavi edilmesini amaçlayan prosedürler için genel bir terimdir. Kalça koruyucu ameliyatlar yapılarak hastalar, kalça ekleminin yaygın bir hasarı olan kireçlenme oluşmadan önce tedavi edilebilmektedir. Kalça artroskopisi yapılan hastalar, açık cerrahiye göre daha küçük insizyonlardan fayda görür, bu da daha az postoperatif ağrı ve daha kısa iyileşme süresi sağlar.

Kalça Eklemi Anatomisi

Kalça eklemi oturma, ayakta durma, yürüme ve koşma gibi günlük aktiviteler için çok önemlidir ve top ve yuva şekli geniş bir hareket yelpazesine izin verir. Ayrıca spor aktivitelerinde sürekli rol oynar.

İki kemiği birbirine bağlayan ve kasların kasılması yoluyla hareket etmesini sağlayan yapılara eklem adı verilir. Bu eklemler genellikle birbirine sürtünen iki kıkırdak yüzeyinden oluşur. Spesifik olarak kalça eklemi, anatomik açıdan pelvis ile femur veya uyluk kemiği arasındaki hareketi kolaylaştırmaktan sorumludur.

 

Kalça Eklemi Ağrısı

Kalça ağrıları, birbirine çok yakın olmaları nedeniyle sıklıkla iç organlardan ya da bel bölgesinden kaynaklanan ağrılarla karıştırılabilir. Ağrının gerçek doğasını ayırt etmek için tıp uzmanları, ağrının yeri, türü, zamanlaması ve süresi ile hastanın tıbbi öyküsü sırasında ağrıyı şiddetlendiren veya hafifleten herhangi bir hareket hakkında bilgi almalıdır. Fizik muayene sırasında, hasta kalça eklemi hareketleri sırasında artan ağrı, belirli hareketler sırasında kasıkta veya kalçanın arkasında bıçak saplayıcı ağrı ve kısıtlı kalça eklemi hareketi yaşarsa, genellikle kas-iskelet ağrısından şüphelenilir. Bununla birlikte, kasık fıtığı, yumurtalık kisti veya varikosel hastalarında kalça eklemi hareketinin de ağrıyı tetikleyebileceğini unutmamak önemlidir.

Bir hasta tıbbi geçmişini sağladığında, kalça ağrısının ne zaman ortaya çıktığını not etmek çok önemlidir. Ağrı gece şiddetlenirse kas-iskelet ağrısı vakalarında bir uyarı işareti olarak kabul edilir ve Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı tarafından muayene edildikten sonra görüntüleme ile ileri araştırma gerekir. Kalça ağrısı bele kadar uzanıyorsa bel fıtığına işaret edebilir, ancak ağrı dize ulaşırsa farklı bir yaygın duruma işaret edebilir. Bu nedenle, bel ağrısı veya diz ağrısı yaşayan herkesin kalça eklemi değerlendirilmesi gerekir. Kasık bölgesini etkileyen kalça ağrısı genellikle kalça eklemiyle ilgili bir soruna işaret etse de iç organlardan da kaynaklanabileceğini akılda tutmak önemlidir.

Kalça ağrısı yaşıyorsanız sorgulamadan başvurmanız gereken bölüm Ortopedi ve Travmatoloji’dir. Bu alanda uzman doktor bir ön değerlendirme yaptıktan sonra en uygun tedavi yöntemini belirleyecektir. Hastayı başka bir bölüme sevk etmek gerekirse, uzman hastayı bilgilendirecek ve daha fazla bakım için nereye başvuracağı konusunda rehberlik edecektir.

 

Kalça Ağrısının Nedenleri

Kalça ağrısı, kemikler ve eklemler dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan ve ayrıca bağlar ve kaslar gibi çevredeki yumuşak dokulardan kaynaklanabilir. Kalça ağrısının sebepleri arasında kemikteki bir şekil bozukluğu, önemli bir travma olmadan oluşan stres kırığı, kemikte bir tümör ya da kemik yapısının zayıflamasına neden olan metabolik bir durum olabilir. Eklem kireçlenmesi olarak da bilinen eklemden kaynaklanan eklem kıkırdağında aşırı hasar veya eklem kıkırdağında kısmi hasar da kalça ağrısının nedenlerindendir. Kalça ağrısı, kasların ve bağların üzerindeki gerilimin neden olduğu kas yırtılması veya zorlanması veya kasların kendileriyle ilgili sorunlardan da kaynaklanabilir. Ayrıca komşu organlardan yansıyan ağrılar sonucu da kalça ağrısı gelişebilir.

Kalça Artroskopisi Nedir?

Minimal invaziv kalça cerrahisi için yaygın olarak tanınan terim, birincil amacı kalça eklemi bozukluklarını kameralar ve aletler kullanarak tespit etmek ve düzeltmek olan bir grup prosedürü ifade eden kalça artroskopisidir. Bu ameliyat türü son otuz yıldır kalça eklemini etkileyen rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmakta olup, özellikle son on yılda tıp teknolojisi ve tekniklerindeki gelişmelere paralel olarak uygulama sıklığı önemli ölçüde artmıştır. Kalça artroskopisi, kalça ekleminde ciddi hasara neden olan bir durum olan kalça eklemi kireçlenmesi başlamadan önce eklem koruyucu cerrahi prosedürler kullanılarak hastaların tedavisine olanak tanır.

Kalça Artroskopisi Ameliyatı

Ne yazık ki, ameliyathane ortamında özel el aletleri gerektirdiğinden, tüm tıp merkezleri kalça artroskopisi ameliyatını gerçekleştirecek donanıma sahip değildir. Prosedür, kalça eklemine gerginlik uygulamak için bir çekiş cihazının kullanılmasını gerektirir. Kalça eklemi diğer eklemlerden daha derin olduğu için artroskopik işlemler için ayrı bir el aleti seti gereklidir.

Kalça artroskopisi ameliyatının uzmanlaşmış yapısı nedeniyle, bu işlemi yapan doktor sayısı diz ve omuz artroskopisi yapan hekimlerden daha azdır. Ek olarak, kalça artroskopisi ameliyatı için öğrenme eğrisi oldukça diktir, yani ustalaşmak için uzun ve karmaşık bir süreç gerektirir. Bu nedenle, tipik olarak yalnızca bu prosedürü çok sayıda gerçekleştirme deneyimine sahip seçkin tıp merkezlerinde gerçekleştirilir. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı tarafından değerlendirilen ve kalça artroskopisi ameliyatı için uygun bulunan hastalar, bu özel ameliyatı yapma deneyimi olan hekimlere yönlendirilmelidir.

Kalça artroskopisinde en sık uygulanan prosedür, kalça sıkışma sendromu yaşayan hastalarda uygulanmaktadır. Kalça sıkışma sendromu, fizik muayene ve görüntüleme testleri ile teşhis edilebilen klinik bir durumdur. Sendrom, fiziksel aktivite ve atletik çabalar sırasında yoğunlaşan kalça ağrısı, kalça ekleminde kısıtlı hareket açıklığı ve belirli hareketler yapılırken, istirahat halindeyken bile kalça ekleminde sıkışma hissi ile karakterizedir. Neyse ki, kalça artroskopisi ameliyatı, kalça sıkışma sendromu için açık ameliyat ihtiyacını ortadan kaldıran uygun bir tedavi seçeneğidir. Cam ve Pincer iki tür kalça sıkışma sendromudur; ilki uyluk kemiğinden ve ikincisi pelvisten kemik çıkıntıları içerir.

Kalça sıkışma sendromu ilerledikçe, kalçanın labrumu zamanla yırtılır ve bu da rahatsızlığın sıklığında ve süresinde artışa neden olur. Yırtık bir kalça labrumunun tedavisi, yırtık labrum dokusunun onarıldığı veya yeniden yapılandırıldığı (labrum rekonstrüksiyonu) kalça artroskopisi ameliyatı ile gerçekleştirilir. Daha küçük insizyonlar ve kalça artroskopisi ameliyatı kullanılarak yırtık bir kalça labrumunun onarımı sağlanabilir. Ayrıca kalça ekleminde yüzey kaplaması ve vakum etkisi olan labrum dokusunun korunması kalça kireçlenmesi gibi kalça eklemi hasarlarının önüne geçebilmektedir.

Kalça Artroskopisi Ameliyatı Sonrası

Kalça artroskopisi ameliyatından sonra hastalar, ağrı düzeylerine ve anestezi sonrası tıbbi durumlarına göre aynı gün taburcu edilebilir veya bir gece hastanede kalabilir. Açık cerrahi ile karşılaştırıldığında kalça artroskopisi, yumuşak doku ve kemiği koruyan daha küçük insizyonlar içerir, bu da daha az postoperatif ağrı ve daha kısa iyileşme süresi sağlar. Hastalar ameliyattan hemen sonra kalça eklemlerini hareket ettirmeye başlayabilirler. Ameliyat sırasında uyluk kemiği tıraşlanırsa, etkilenen bacağa yük taşıma bir süre için kısmen kısıtlanabilir. Bir aylık kısmi yük taşımanın ardından hastalar hızla eski fonksiyon düzeylerine kavuşabilir ve herhangi bir kısıtlama olmadan günlük aktivitelerine devam edebilir.

Kalça Artroskopisi Ameliyatı İyileşme Süreci

Kalça eklemindeki aşınma ve yıpranma seviyesi, kişinin durumunun ciddiyeti ile doğrudan ilişkilidir. Kalça eklemi dejenere değilse, müdahale sonrası iyileşme süresi nispeten kısadır. Bununla birlikte, eklem dejenere bir duruma ilerlemişse, iyileşme doğal olarak daha uzun sürer. Kalça labrum yırtığı olan hastalarda labrumdaki hasar arttıkça onarım olasılığı azalır ve mevcut tek tedavi seçeneği labrumun başka dokular kullanılarak rekonstrüksiyonudur (labrum rekonstrüksiyonu). Hastaya özgü faktörler de iyileşme süresinde rol oynar. Sigara, ileri yaş ve yüksek vücut kitle indeksi, ameliyat sonrası fonksiyonel sonucu ve iyileşmeyi doğrudan etkileyen faktörlerdir. Kalça ağrısı yaşayan genç veya orta yaşlı bir hastada muayene ve görüntüleme ile kalça sıkışma sendromu ve kalça labrum yırtığı tanısı konulan, medikal tedavi ve egzersizlerin etkisiz kaldığı durumlarda kalça artroskopisi cerrahisi bir tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir.

Randevu / Bilgi Al

Lütfen Formu Eksiksiz Doldurun